ekrk-lejerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

HJEMSTED
Foreningens navn er "Foreningen af lejere i Københavns Lufthavn, Roskilde". Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

FORMÅL
Foreningen er henhold ti1 lejekontrakt mellem Københavns Lufthavne A/S (KLH) og de enkelte lejere oprettet med det formål at varetage lejernes fælles interesser, bl.a. i forhold til KLH.

MEDLEMMER
De til enhver tid værende lejere af grundarealer i Københavns Lufthavn, er berettigede til at være medlemmer af foreningen.
Som medlem af foreningen kan optages firmaer og enkeltpersoner, der er lejere (fremlejere) hos en lejer, der har en lejekontrakt med KLH.


Sekundære medlemmer.
Som medlemmer af foreningen kan optages firmaer og enkeltpersoner, der er lejere (fremlejere) hos en lejer, der har en lejekontrakt med KLH.
Sekundære medlemmer har kun stemmeret efter aftale med sin udlejer, der dermed skal afgive en forholdsmæssig del af sin stemmeret.

BESTYRELSE
Bestyrelsen varetager foreningens interesser og forvalter dens formue og midler.
Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af den generalforsamlingsvedtagne politik.

Der henvises til vedtægterne i sin fulde ordlyd. 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu